top of page
  • Patrick Littorin

Rekryteringsbranschens krisRekryteringsbranschens kris

Länge var rekryteringsbranschen extremt lukrativ. Den första svenska chefsrekryteraren, Per Berndtson, startade i mitten av 1960-talet och svensk chefsrekrytering dominerades länge av tre män, Per Berndtson, Rolf Stad och Bengt Nilsson; ”höjdhoppar Benke”. De skötte i princip all chefsrekrytering åt våra internationella storbolag och statliga myndigheter – även om det på den tiden var olagligt.

Då skulle fortfararande all rekrytering ske utan privata vinstintressen och i offentlig regi. Men trots det poppade ”headhunters” upp som ”svampar ur jorden”. I slutet av 1980-talet anmälde därför tidningen Ledarskap, systertidning till tidningen Affärsvärlden, rekryteringsbranschen för lagbrott. Syftet var att tvinga politikerna ändra en föråldrad lagstiftning. Lagen ändrades också 1993 och det blev ok att bedriva privat rekrytering och personaluthyrning med vinstintresse.

Därmed började omvandlingen av rekryteringsbranschen. Stockholms stenografservice, dagens Manpower, expanderade snabbt liksom Poolia och Proffice. Länge kunde de fem största internationella ”headhunterfirmorna”, Korn Ferry, Spencer Stuart, Russell Reynolds, Egon Zehnder och Heidrick & Struggles, leva sitt eget liv. Deras kunder fanns bland internationella storbolag som var beredda att betala över 1 miljon kronor för att hitta en bra chef någonstans i världen.

Men under 2000-talet har de allt mer tvingats se över sin affärsmodell. Dels har bemanningsföretagen tagit marknadsandelar genom sitt breda utbud av tjänster; rekrytering, bemanning samt olika interimslösningar. Men framför allt har internet och sociala medier förändrat branschens villkor. Idag är i princip alla nyckelpersoner nåbara och spårbara. Företagen kontaktar själva lämpliga kandidater och dagens rekryteringskonsulter är främst duktiga på att använda sökmotorer på nätet.

I Sverige har framför allt LinkedIn förändrat arbetssättet. Företaget startade 2003 och man hade bara åtta miljoner registrerade användare år 2007. Men året därpå satsade man internationellt och då började problemen för den traditionella rekryteringsbranschen. Världens största ”headhunterfirma”, Korn Ferry, redovisade förlust och omsättningen backade 20 procent 2009, enligt tidningen ”The Economist” (June 13th 2015). Sociala medier gör det enklare för företag själva att rekrytera och tidningen skriver att till exempel amerikanska bank- och finansbolaget JP Morgan Chase idag har närmare 500 egna chefsrekryterare som söker talanger på nätet.

Men de internationella rekryteringsfirmorna har hittat nya sätt att tjäna pengar. ”The Economist” skriver att bland annat Korn Ferry under senare år köpt upp en rad företag som på olika sätt arbetar med att förbättra prestationen hos befintlig personal. Över hälften av Korn Ferrys intäkter kommer nu från detta arbete. Det kan vara coachning av nyanställda, interna kartläggningar och analys av företagsklimat. Även Egon Zehnder och Heidrick& Struggles arbetar allt mer med dessa frågor.

I denna typ av arbete passar Psykometrikas testbatteri bra. Vi täcker in det som är viktigt för framgång i dagens arbetsliv; begåvning, personlighet, motivationsfaktorer och värderingar. Även våra kunder verkar upptäcka detta. Bara under senaste året har vi genomfört ett flertal kartläggningar för att hjälpa företag förstå vad som kännetecknar ”de bästa”.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page