top of page
  • Patrick Littorin

Dags att testa testet


På bara några år har testanvändningen ökat kraftigt. Nu gör den digitala tekniken det enkelt att snabbt skicka en testlänk till en kandidat. Kanske tror du därför att tekniken gjort att nya test har dykt upp på marknaden? Tänk om! En snygg layout och design gör inte själva testet modernt. I praktiken har tekniken bara gjort att gamla test blivit digitaliserade. Att skapa nya test är nämligen både komplicerat och tidskrävande.


Numera används test även för relativt enkla jobb. Förr var det dyrt och tidskrävande att testa en kandidat. Idag testas de flesta som söker ett arbete. Ibland lite väl slentrianmässigt. Numera finns det till och med testleverantörer som inte kräver någon utbildning av användarna. Dessutom får sällan kandidaterna någon form av återkoppling varför de inte fick jobbet.


Men vilka test är bra när man söker ett jobb? Här följer några krav man alltid bör ställa på seriösa test:

  • För vem är testet utvecklat? Ett grundkrav borde vara att testet är utprovat på de grupper som ska använda det. Urvalstest ska vara normativa, kandidatens testresultat ska kunna jämföras med en relevant jämförelsegrupp och anpassat för personer i dagens arbetsliv.


  • Vetenskaplig dokumentation. Du har rätt att veta hur testet är konstruerat och vilken vetenskaplig forskning som ligger bakom. Begär gärna forskningsunderlag, hur har man kommit fram till det testet påstår?


  • Testet måste vara stabilt. För att vara tillförlitligt (reliabelt) måste ett test ge ungefär samma testresultat om kandidaten skulle göra om testet flera gånger. Enklare personlighetstest kan lätt manipuleras och ger olika resultat beroende på hur kandidaten valt att svara.


  • Testet måste ha prognosförmåga (validitet). Företag som använder test vill ju veta om kandidaten med större sannolikhet kommer att lyckas på det nya jobbet. Annars finns ingen anledning att testa en kandidat. Seriösa testleverantörer ska kunna visa upp olika studier som visar testets dokumenterade prognosförmåga.


Men tro inte att testet löser alla dina rekryteringsproblem. Alltmer verkar testningen ske slentrianmässigt. Det skadar ryktet för hela testbranschen. För det finns bra – och mindre bra test. Och det finns seriösa – och mindre seriösa testleverantörer. Bra test ger en mer strukturerad bild av kandidatens styrkor och svagheter. Resultatet bör sedan användas som en sorts hypotesprövning inför intervjun eller vid referenstagning. Fast det kräver förstås att användaren av ett test är intresserad av att lyssna på hur kandidaten tänker och resonerar. För räkna inte med att testet säger den absoluta sanningen om en person!

32 views0 comments

Comments


bottom of page