top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

Narcissistiska personer

Updated: May 23, 2021Många chefer har narcissistiska personlighetsdrag. Det menade redan den amerikanske författaren Michael Maccoby i en omdebatterad artikel (Harvard Business Review, jan-feb 2000). På många sätt har dessa personer en fördel. På ett naturligt sätt syns och hörs de i sociala media och blir alltid intervjuade. Svenska journalister skrockar till exempel lätt överseende om en av våra framgångsrika företagsledare, som springer så fort han ser en journalist – och oftast hinner ikapp journalisten… En tidigare medarbetare till Larry Ellison, grundare av Oracle och en av världens rikaste, påstås till exempel ha sagt att skillnaden mellan Gud och Larry är att Gud inte tror han heter Larry. Andra kan genom sin starka tro på sig själv bli Amerikas president, trots genuin okunskap om politik och det politiska spelet.


Flera av dessa narcissistiska chefer skriver böcker, ger intervjuer och berättar gärna för alla andra hur man blir framgångsrik. Maccoby lyfter fram flera faktorer som gör att narcissistiska personer blir framgångsrika. De är karismatiska, charmiga, självsäkra och uppfattas som starka personligheter. Är de dessutom visionära, så är de också effektiva förändringsledare. Därför verkar samhällen som går igenom stora förändringar också premiera narcissistiska personligheter.


Men det finns några stora nackdelar med narcissistiska ledare. Om de saknar självinsikt, riskerar de bli orealistiska drömmare. De bygger upp illusioner om sin egen ofelbarhet. Eventuella misslyckanden beror på tillfälligheter eller att andra medvetet saboterar för dem. Då riskerar de bli alltför känslomässigt involverade, impulsiva och oförutsägbara – i värsta fall paranoida.


Exempel på en misslyckad narcissistisk ledare är, enligt Maccoby, vår egen Pehr G. Gyllenhammar. På den tiden var han VD för Volvo AB, då Sveriges största industrikoncern. Hans drömmar var att revolutionera industriproduktionen genom den nya (och olönsamma) fabriken i Uddevalla, att inleda oljesamarbete med Norge eller att skapa en internationell bilkoncern genom samgående med franska Renault. Alla dessa drömmar hotade Volvos överlevnad.


Gyllenhammars grandiosa personlighet gjorde att han överskattade sin egen förmåga. Som en enväldig kejsare tyckte han sig kunna stå över andras kritik och driva igenom sin egen vilja. De operativa cheferna vände sig emot honom. Till slut tvingades han avgå i slutet av 1993, bara några dagar innan samgåendet med Renault skulle offentliggöras.


Det finns alltså stora nackdelar med narcissistiska personer i arbetslivet. De lyssnar oftast bara på ”ja-sägare”, de som håller med. De har svårt att ändra sig och är ytterst känsliga för kritik. Sådana medarbetare förödmjukas gärna offentligt. När dessa medarbetare sedan bryter ihop och gråter, saknar narcissistiska ledare empati och förståelse. I sin jakt på egen framgång är de extremt tävlingsinriktade, men blir samtidigt hänsynslösa och beredda ”gå över lik” för att nå sitt mål.


I årets uppdaterade Psykometrika testbatteri har vi integrerat och normerat ”Dark Side Personality”, som mäter både Narcissism, Machiavellism och Psykopati. Tillsammans med vårt test för Fördomsfullhet kan vi nu också bättre bedöma individens mer negativa personliga egenskaper.


Källor:

  • Harvard Business Review, January-February 2000.

  • Psykometrika AB, Vetenskaplig bakgrund 2017-01-17.

130 views0 comments

Comments


bottom of page