top of page
  • Patrick Littorin

Köp dig lyckligNu är det bevisat. Du kan köpa dig lycklig. Men då måste du köpa saker utifrån din personlighet. Det menar i alla fall ett gäng forskare under ledning av Sandra Matz vid Cambridge University, som publicerat sina resultat i ansedda Psychological Science (April 7, 2016).

Enligt forskarna skapas lycka genom att matcha konsumtionen med din personlighet. Lyckokänslan när man köper rätt saker är viktigare än både individernas totala inkomst och konsumtion. Tillsammans med en brittisk multinationell bank har man analyserat nästan 77,000 banktransaktioner och jämfört dessa med resultaten från ett personlighetstest, samt kombinerat resultaten med ett formulär som mäter livstillfredställelse. Totalt testades 625 personer med ett personlighetstest, baserad på Femfaktormodellen (”Big Five”).

Personlighetstest baserad på ”Big Five” är vanligt i forskningssammanhang. De faktorer som mäts är Utåtriktad läggning (utåtriktad eller reserverad), Öppenhet (artistisk läggning eller traditionell), Social smidighet (medkännande eller konkurrensinriktad), Målmedveten (självdisciplinerad eller lättsam) samt Emotionell stabilitet (känslomässigt stabil eller stresskänslig).

Forskarna visade till exempel att utåtriktade personer med låga värden för målmedvetenhet (och alltså är mer impulsstyrda) hellre åt ute på pubar, än själva lagade mat. Samtidigt kunde man se att socialt smidiga personer hellre spenderade pengar på välgörenhet och husdjur. Mycket målmedvetna personer spenderade samtidigt betydligt mer pengar på hälsa och träning än dem med låga värden för faktorn målmedvetenhet.


Nedan följer en sammanställning av forskarnas resultat och vad man spenderar mest pengar på:


Faktor Låga värden Höga värden

Utåtriktad läggning Hemförsäkring, revisionsavgifter. Nöjen och resor.

Öppenhet Trafikböter, fastighetslån. Underhållning, hår, skönhet.

Social smidighet Trafikböter, spel. Välgörenhet, husdjur.

Målmedvetenhet Spel, leksaker, hobbys. Hemförsäkring, hälsa, träning.

Emotionell stabilitet Trafikböter, spel. Brevpapper, hotell.


Psykometrika har ett eget utvecklat ”Big Five- test”. Ännu har vi dock inte använt vårt testbatteri för att kartlägga individers konsumtionsmönster. Men så här inför julen, årets största konsumtionshelg, erbjuder vi ett rabatterat pris om du vill testa personer, där du är osäker på vilken personlighetstyp de egentligen är och vad du bör köpa åt dem.

22 views0 comments

Comments


bottom of page