top of page
  • Patrick Littorin

Hur kan vi skapa balans i livet?

Updated: Jan 8, 2021Det finns flera orsaker till att sjukskrivningarna på grund av utbrändhet ökar. Det kan vara yttre faktorer i individens arbetssituation, till exempel hög arbetsbelastning, tidspress eller ett dåligt arbetsklimat. Eller så spelar personliga faktorer in som att individen är känslig för förändringar, har lågt självförtroende och låg tro på sin egen förmåga, kanske kombinerat med höga krav på sig själv. Eller så är det en ”cocktailkombination” av alla dessa faktorer.

Samtidigt blir det allt svårare att skapa balans mellan arbete och det privata livet. Den ansedda tidskriften Harvard Business Review skriver i sitt marsnummer (HBR march 2014) om problemet. Forskarna har under fem år intervjuat nästan 4,000 chefer om hur de ser på (o)balansen mellan arbete och sitt privata liv.Undersökningens resultat sammanfattas: Glöm bort att söka balans i livet – i alla fall om du vill göra karriär. Det krävs mycket arbete. Däremot kan vi lära oss göra bättre och mer medvetna val. Tiden är en knapp resurs och vi måste välja och prioritera bättre. Istället för att reagera på kriser privat eller i jobbet föreslår forskarna att vi ska försöka involvera våra närmaste i arbetsrelaterade beslut och aktiviteter. Åtminstone är det så framgångsrika chefer långsiktigt balanserar sina egna personliga resurser mellan ett krävande arbete och sin familj.

Men det finns inga enkla lösningar. Ibland tar verkligheten överhand vare sig det är ett dödsfall, en bilolycka eller föräldrars sjukdomar. Ändå lyckas de mest framgångsrika hitta en form av balans i kaos. Forskarna föreslår att vi ska:

  • I förväg definiera vad som är framgång, sätt upp gemensamma mål med din partner.

  • Medvetet bygga upp ett socialt nätverk både på arbetet och i hemmet.

  • Resa och bo borta mer selektivt. Ta gärna med partnern på resan.

  • Samarbeta mer och sök aktivt stöd från livspartnern.

Samtidigt finns stora könsskillnader när det gäller synen på yrkesmässig och personlig framgång. Kvinnliga chefer lägger till exempel betydligt större vikt vid individuella prestationer än män. De vill verkligen ”göra skillnad” i sitt yrkesliv, få respekt och känna passion för sitt jobb. Samtidigt prioriterar de manliga cheferna utmanande arbetsuppgifter och ett ständigt lärande.

Både män och kvinnor definierar personlig framgång i termer av bra och nära relationer. Men vad vi menar är olika. Männen tycker att framgång innebär att ha en familj, medan kvinnor beskriver ingående vad det innebär att ha ett bra familjeliv. För männen är ekonomisk framgång ett tecken på att man lyckats. Kvinnor betonar mer rollen som förebilder för sina barn, speciellt sina döttrar.

I Psykometrikas testbatteri mäts obalans i arbetet. Faktorn är i sig ingen framgångsfaktor. Men som en tidig indikator på om kandidaten är på väg att bli utbränd eller mentalt utmattad fyller den en viktig funktion – speciellt i kombination med våra övriga personlighetstest. Testbatteriet är då en tidig varningsklocka för ”cocktailkombinationen” som ökar risken för utbrändhet.80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page