top of page
  • Patrick Littorin

David och Goliat

Updated: Jan 13, 2021
Vad som skapar framgång i arbetslivet

Företagens viktigaste resurs är dess personal. Genom åren har flera internationella studier visat hur viktigt det är för framgångsrika företag att hitta – och behålla – talanger. I en av de bästa managementböcker som skrivits om rekrytering (”The war for talent”, HBR Press 2002) intervjuade ett gäng McKinsey-konsulter 13,000 (!) internationella chefer. De kunde bland annat konstatera att:

  • 72% av de intervjuade ansåg det är mycket viktigt att rekrytera talanger

  • 19% ansåg att det egna företaget lyckats rekrytera bra medarbetare

Nästan alla intervjuade chefer sade sig samtidigt sakna bra instrument eller metoder för att förbättra rekryteringsprocessen. Så svårigheten att hitta rätt bland lovande kandidater är uppenbarligen ett globalt problem.


Ett problem är att det är svårt veta vad som skapar framgång i en organisation. Chefer vet kanske att ”Kalle” och ”Stina” är de bästa. Men sällan vet de vad som kännetecknar dem; är det kanske deras personlighet, begåvningar, arbetsmotivation, värderingar etc.


I en utmärkt och lättläst bok (David och Goliat, 2014) lyfter den amerikanske författaren Malcolm Gladwell fram några av de faktorer som särskiljer riktigt framgångsrika personer. Bokens underrubrik är ”konsten att slåss mot jättar”. På ett underhållande och lättsamt sätt beskriver författaren hur handikapp och nackdelar kan vändas till något positivt och hur fördelar kan bli en nackdel. Utgångspunkten är berättelsen i Bibeln om hur den judiske fåraherden David kunde besegra sin större och starkare fiende filistén Goliat i tvekamp.


Malcolm Gladwell menar att framgång, storlek och styrka inte bara är en fördel. Istället hyllar han personer som är ”underdogs”, de som mot alla odds går sin egen väg och trotsar gängse uppfattning om vad som är för- och nackdel, styrka och svaghet. Riktiga ”underdogs” och ”outsiders” skapar sina egna regler. De gör sin svaghet till en styrka, som när en dyslektiker blir författare eller framgångsrik entreprenör – förvånansvärt många framgångsrika entreprenörer är dyslektiker.


I boken beskriver han några av de faktorer som kännetecknar framgångsrika personer. På ett mycket populärvetenskapligt sätt redovisar han olika vetenskapliga studier. Bland annat hänvisar han till Big Five-teorin och menar, med IKEAs grundare Ingvar Kamprad som exempel, att kombinationen av Öppenhet, Målmedvetenhet samt låga (!) värden på Social smidighet kännetecknar framgångsrika entreprenörer. Hans slutsats är att riktigt framgångsrika är de som gjort det bästa utifrån sina förutsättningar och talanger de ändå har. Budskapet är att de framgångsrika är uthålliga, har högt självförtroende och är villiga att arbeta hårt.


I Psykometrikas testbatteri mäts samtliga dessa faktorer. I vår egen forskning har vi också kunnat se att uthållighet, självförtroende och arbetsmotivation är några av de viktigaste framgångsfaktorerna, egentligen oavsett bransch och jobb.


Titel: David och Goliat Författare: Malcolm Gladwell Förlag: Volante 2014

25 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page