top of page
 • Writer's picturePatrick Littorin

Destruktiva ledare


Varför startar vissa krig? Vad får en människa att vilja utsätta andra människor för fara och död? Vilka drivkrafter får en människa att fatta så ödesdigra beslut? Forskare har under senare år alltmer lyckats identifiera gemensamma faktorer för ledare som fattar så fatala beslut och uppenbarligen spårar ur.

Personlighetsmässigt, både bland politiker och företagsledare, verkar det finnas några gemensamma egenskaper. Man:

 • Överskattar sin egen förmåga och underskattar andras styrka.

 • Sätter egna, personliga intressen före organisationen eller landet.

 • Prioriterar sin egen image framför sitt egentliga jobb.

 • Eliminerar alla som ifrågasätter ens beslut.

 • Är arroganta och fattar hänsynslösa beslut.

 • Planerar inte långsiktigt.


Uppenbarligen inga bra egenskaper! Men varför får de ändå så mycket makt? Problemet verkar vara att de också har egenskaper gemensamt med verkligt framgångsrika ledare. De är intelligenta och ambitiösa, otroligt prestationsinriktade och levererar resultat över förväntan. Därför blir de också tidigt uppmärksammade och premierade, de anses som

”high potentials”. De är orädda, visionära och viljestarka. I sin ambition är de gränslösa.


Men några saker skiljer dem åt. De som spårar ur verkar till exempel sakna självinsikt och har ofta samarbetssvårigheter. Vredesutbrott används ofta som ett maktmedel och de har svårt att hantera misslyckanden. När problem uppstår så lyssnar de inte på andra människors åsikter. De accepterar inte att bli motsagda och är skeptiska till andra människors verkliga motiv. De lyssnar bara på sådana råd som de vill höra.

Men hur ska man kunna identifiera dem innan de hinner skada andra? Några tecken kan vara att de:

 • Får plötsliga vredesutbrott och skäller ut folk offentligt. Eftersom de är oförutsägbara har de svårt att skapa långvariga relationer och team. De förväntar sig att bli lurade och blir specialister på konspirationsteorier mot dem själva.

 • Är arroganta, cyniska och nedlåtande mot andra. De förväntar sig att bli beundrade och åtlydda. De tar plats, syns och hörs. För dem är det självklart att vara ledare och de förväntar sig alltid framgång. Ytligt framstår de som handlingskraftiga och självsäkra.

 • Ofta är karismatiska, charmerande och trivs med uppmärksamhet. Ytligt framstår de som intressanta personer med många tänkvärda idéer.


Ledare med urspårningstendenser är svåra att upptäcka – innan det är för sent. De är spänningssökande, manipulerande och självcentrerade. Några tidiga varningstecken kan dock vara att ställa olika situations- eller beteendefrågor.

Spänningssökande personer är ofta impulsiva och fattar snabba beslut. Ofta har de dåligt tålamod och kan lätt brusa upp. Förslag på frågor att ställa kan därför handla om personens privatliv:

 • Kan du beskriva hur ditt privatliv ser ut? Fritidsaktiviteter eller hobbies?

Bra exempel: När kandidaten beskriver en harmonisk familjesituation eller lever i ett långvarigt förhållande eller engagemang.

Självcentrerade människor har ofta grandiosa tankar om sig själva. De skyller lätt ifrån sig om något blir fel och ger gärna andra skulden. Samtidigt är de inte rädda för att ta ansvar och tycker om att briljera över andra människor. Förslag på frågor att ställa kan därför vara:


 • Kan du berätta om dina styrkor och svagheter, eller utvecklingsområden, som du blivit rekommenderad att bli bättre på?

Bra exempel: När kandidaten kan beskriva ett par bra saker om sin person, samt lika många mindre smickrande saker som bör förbättras.

Manövrerande människor kan vara cyniska. De utnyttjar lätt andra för sina egna syften. Eftersom de inte litar på andra kan de därför vara både beräknande och listiga. Samtidigt är de ofta villiga att ta kalkylerande risker till exempel vid förhandlingar eller för att manövrera sig fram i stora organisationer.

Förslag på frågor att ställa kan därför vara:


 • Kan du berätta om en förhandling med en potentiell kund eller med anställd personal? Hur lade du upp strategin? Vilka konsekvenser fick det?

Bra exempel: När kandidaten beskriver en förhandling eller överläggning där båda parter blev lika nöjda eller missnöjda. Där man kunde skiljas som vänner, även om motsättningarna varit stora.Vårt test Komplett Analys Plus mäter just riskbeteenden för att identifiera dessa karaktärsdrag, hör av er till oss på info@psykometrika.se för mer information.


Källor:

Finkelstein, S., M. (2003). Why smart executives fail: And what you can learn from their mistakes. New York.

Kellerman, B. (2004). Bad Leadership. Harvard Business Shool Press.

Psykometrika, 2022.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page