top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

Chefsrekryterarnas kamp för överlevnad

Chefsrekryterare började dyka upp i USA i början av 1960-talet. Snabbt etablerades de i Europa och från slutet av 1960–talet fram till mitten av 1980-talet, skötte några få chefsrekryterare i princip all rekrytering till våra storbolag och myndigheter. De tjänade stora pengar och ”the old boy network” träffades ofta på Grand hotells ”Franska veranda” i Stockholm för att tipsa varandra om kandidater, under tiden de åt och drack gott.


Branschen var kraftigt överlönsam och konkurrenter poppade upp som ”svampar ur jorden”. Dessutom blev bemanningsbranschen laglig i början av 1990-talet och började konkurrera med en kombination av rekrytering- och bemanning.Men länge kunde de största internationella chefsrekryterarna - Korn Ferry, Spencer Stuart, Russell Reynolds, Egon Zehnder och Heidrick & Struggles – ändå leva ostört. Deras kunder fanns bland internationella storbolag som var beredda att betala en bra bit över 1 miljon kronor per uppdrag för att hitta bra chefer någonstans i världen.


Under början av 2000-talet tvingades de dock se över sin affärsmodell. Dels hade bemanningsföretagen tagit marknadsandelar genom sitt breda utbud av tjänster. Men framför allt hade Internet och sociala medier förändrat branschens villkor. Idag är i princip alla nyckelpersoner spårbara på nätet. Dagens rekryteringskonsulter behöver inte längre spara på börsbolagens årsredovisningar eller samla gamla tidningsurklipp för att hitta potentiella chefskandidater. Framför allt har amerikanska LinkedIn, som startade 2003, förändrat arbetssättet. Då började också problemen på allvar för de internationella chefsrekryterarna, både omsättning och vinster sjönk drastiskt.


Under senare år har de internationella chefsrekryteringsbolagen försökt hitta nya sätt att tjäna pengar. Genom att köpa upp mindre företag som på olika sätt arbetar med att förbättra prestationen hos befintlig personal, erbjuder de flera tilläggstjänster. Det kan vara coachning av nyanställda, utvärdering av styrelser, interna kartläggningar för att identifiera ”high potentials” och analys av företagsklimat. Världens största bolag i branschen, KornFerry har till exempel köpt upp testföretaget TalentQ, och mångmiljardföretaget Aon, som främst arbetar med riskhantering och outsourcing av personal, har köpt testbolaget Cut-e.


Uppköpen och diversifieringen lönade sig. 2019 har varit ett av branschens mest lönsamma någonsin, enligt tidningen the Economist. Bara KornFerry, den i särklass största firman med över 1 100 konsulter runt om i världen, hade intäkter på nästan 20 miljarder SEK. Nästan hälften (43 %) av intäkterna kommer nu från tilläggstjänster som inte har med ren rekrytering att göra.


Nästa steg i utvecklingen blir sannolikt forskning om hur artificiell intelligens, AI, kan förbättra företagens urvals- och bedömningsprocesser. Åtminstone arbetar vi på Psykometrika nu aktivt med några av våra kunder för att utnyttja maskininlärning, med syfte att effektivisera, förenkla och förbättra deras urvalsprocesser.


Källor:

  • The Economist, 2020, February 8th.

  • Psykometrika, 2020.

  • The Economist, 2018, November 24th.

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page