top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

Skandalen med Polisantagningen

Media har nyligen kommenterat att Polisen sänkt begåvningskraven för att bli antagen till Polisutbildningen. Redan 2016 sänkte man kraven för logisk förmåga från en 4:a till en 3:a på en nio-gradig skala (Stanine-skalan), där 5 är medel. Nu har man dessutom kunnat konstatera att kraven egentligen är ännu lägre. Men vad betyder det egentligen?

Polisen använder ett normativt begåvningstest. Det betyder att kandidatens resultat jämförs med en jämförelsegrupp, dvs. hur andra personer tidigare har presterat utifrån en normalfördelningskurva. När man jämför olika personers testresultat på detta sätt är det därför viktigt att veta vilken grupp individen jämförs med. Polisens urvalsexperter verkar inte ha haft koll på detta, vilket är ett problem i sig.


Men problemen är större än så. Det testföretag som Polisen använder hade inte uppdaterat jämförelsedata på 19 år! I praktiken betyder det att man inte längre vet mot vem kandidatens resultat jämförs. Är det akademiker, svenskar, studenter eller ”vanliga” medborgare? När testföretaget äntligen uppdaterade sina jämförelsedata så hade resultatnivån sjunkit så mycket att de antagna inte ens skulle få göra värnplikten i Sverige. Nivån är så låg att 84 % i normalpopulationen skulle prestera bättre på deras begåvningstest. Om det nu är vanliga, normala människor i arbetsför ålder man jämförs med.


Hur viktigt är det då att en polis har någon form av logisk intelligens? Även om det finns olika definitioner på intelligens och även om man kan mäta intelligens på olika sätt, så är forskare ändå eniga om att det är en viktig egenskap för framgång i arbetslivet.

På Psykometrika definierar vi logisk intelligens som förmågan att kunna fatta rationella beslut under osäkerhet och stark tidspress. Självklart är det en viktig egenskap på chefsnivå eller när man i yrket måste kunna fatta rationella beslut under stark yttre press. På samma sätt som Polisen använder vi oss av en nio-gradig jämförelseskala och vi använder ungefär samma typ av test för att mäta intelligens.


Men för att vara så relevanta som möjligt uppdaterar vi våra normdata varje år. Numera jämförs därför kandidaternas testresultat med drygt 12 000 andra personer i arbetsför ålder och som sökt ett jobb. Polisens gränsvärde för att bli antagen till deras utbildning är så lågt att vi på den nivån bara rekommenderar mer rutinmässiga jobb, som en överordnad dessutom kan kontrollera. När vi gjort kartläggningar i olika organisationer har vi tyvärr kunnat konstatera att det verkar finnas en ”lägstanivå” även för mindre kvalificerade yrken.

Tyvärr är det fortfarande så stor okunskap om vad egentligen test är. Och tyvärr är många kunder inte tillräckligt intresserade. Vi får hoppas att skandalen med polisens begåvningstest gör att man som kund ställer större krav på testleverantörerna.


Källor:

SvD, 21 maj 2022. Aftonbladet, 18 maj 2022. TT, 20 maj 2022. Psykometrika, vetenskaplig bakgrund 2021.

160 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page