top of page
  • Patrick Littorin

Kris i förhållandetEfter långhelger brukar äktenskapsrådgivarna ha fullt upp. Då har vi hunnit umgås ordentligt med våra respektive partners, varit lediga och kunnat känna efter ordentligt vad vi känner för våra respektive. Tyvärr är det inte ovanligt att man då också börjar diskutera hur vi har det med varandra – egentligen.

Att säga ”tack så mycket” verkar vara ett bra sätt undvika separation, åtminstone enligt några forskare från University of Georgia. För ett lyckligt förhållande är känslan av att vara uppskattad av sin partner grundläggande. De små orden visar att man faktiskt bryr sig om varandra och tror på förhållandet. Det i sin tur påverkar vårt beteende direkt. Forskarna intervjuade nästan 500 gifta par om bland annat deras ekonomiska situation, hur de kommunicerade och vilken uppskattning de fick av sin partner.

Tacksamhet verkar vara den minsta gemensamma nämnaren. Eller som forskarna uttrycker det: Det är den mest signifikanta faktorn över den äktenskapliga kvaliteten. Även om paren kanske upplever stress och andra svårigheter så verkar känslan av tacksamhet överbrygga alla andra svårigheter. För både män och kvinnor minskade risken för skilsmässa, liksom att den ökade kvinnors engagemang i förhållandet, även om man kanske har en konflikt.

För första gången säger sig forskarna därmed kunnat visa på ett effektivt sätt att vårda en relation. Förmågan att känna tacksamhet och uppskattning från sin partner verkar fungera som ett skydd för stabiliteten i ett förhållande. Speciellt viktigt är det om paren kanske har svårt att kommunicera under pågående konflikt. Deras forskning bekräftar även tidigare studier som betonar hur skadlig anklagande och kravfull kommunikation är för ett förhållande. I en del fall sker en gradvis upptrappning i sättet att man pratar med varandra; ”ja med du sa ju”. Man hackar på varandra, kritiserar och ger tjuvnyp. I andra fall drar sig någon undan från den andre, smäller i dörren och går på långpromenad; ”om du gör så där så ska jag minsann” etc. I båda fallen får partnern ingen bekräftelse på att man duger.

I alla relationer grälar man ibland. Dessutom ökar grälen under yttre press av något slag, till exempel om någon blir arbetslös eller man hamnar i ekonomisk knipa. Men det är inte mängden gräl som avgör om det blir en separation. Istället är skillnaden mellan de relationer som håller från dem som slutar i separation, sättet att gräla och känslan av att ändå vara uppskattad av den andre, trots att man kanske inte tycker lika.

De här forskarna använder människors kommunikationsmönster för sin analys. I vår egen forskning använder Psykometrika ett annat angreppssätt, där vi i vårt testbatteri bland annat mäter individers personlighet med hjälp av den bland forskare så vanliga Femfaktormodellen (Big Five). En av dessa faktorer har vi döpt till ”social smidighet”. Men vi skulle även kunnat använda ordet ”vänlighet”, det vill säga individens förmåga att känna tillit och ömsinthet, samt osjälviskhet och följsamhet. Vår hypotes är att individens personlighet påverkar vårt sätt att kommunicera, inte tvärtom. Så vill du ha ett lugnt och harmoniskt förhållande bör du alltså välja en partner som är socialt smidig!


Titel: Linking financial stress to marital quality: The intermediary roles of demand and spousal gratitude expressions. University of Georgia. Författare: Allen W. Barton, Ted G. Futris, Robert B. Nielsen Tidskrift: Personal Relationships, 22 (2015), 536-549.

82 views0 comments

Comments


bottom of page