top of page
  • Patrick Littorin

Inkompetenta klarar test bättre

Updated: Jan 1, 2021Redan Charles Darwin menade att okunnighet ofta ger större självförtroende än kunskap (The Descent of Man, 1871). På samma sätt verkar inkompetenta och okunniga personer överskatta både sin förmåga och personliga förträfflighet. Därför får de också ett bättre resultat när de besvarar traditionella självskattningstest. Även när de bedömer sin intelligens visar det sig att de okunniga tror sig vara mer begåvade än genomsnittet.


Fenomenet kallas Dunning – Kruger – effekten, efter de två amerikanska forskarna David Dunning och Justin Kruger (Cornell University). I en rad studier testade de bland annat personer i deras kunskap och begåvning. Genomgående överskattade de svagaste kraftigt både sin prestation och förmåga. Slutsatsen är att den inkompetente verkar oförmögen att förstå att denne faktiskt är inkompetent eller okunnig.


Inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar kompetenta personer att underskatta sig själva i förhållande till andra. De underskattar sin egen kompetens och tror att det som är lätt för dem också är lätt för andra. Medan den inkompetente har en felaktig uppfattning om sig själv, så har den kompetente en felaktig bild om andra.


Därför missgynnas kompetenta kandidater när de besvarar traditionella självskattningstest. För alla som använder test vid rekrytering och urval är detta ett problem. Åtminstone om testen är dåligt konstruerade och där leverantören inte redovisar testens vetenskapliga bakgrund. Dåliga test gynnar helt enkelt sämre kandidater och missgynnar de kompetenta. För att den inkompetente och okunnige ska kunna förstå sin egen oförmåga krävs både erfarenhet, kunskap och självinsikt, något som den inkompetente saknar.


Många av dagens testkonstruktörer tar inte problemet på allvar. Men i vår egen forskning kan vi se att kandidater ibland genomgående får mycket bra resultat på självskattningdelarna, våra personlighets- och motivationstest. Samtidigt ligger de under – eller mycket under – genomsnittet i samtliga prestations- eller begåvningstest.


Inkompetenta kandidater verkar inte förstå hur inkompetenta och okunniga de är. Därför bör man inte ha en övertro till enskilda testresultat. All beteendevetenskaplig forskning bygger på hur grupper svarar och presterar. Samtidigt kan enskilda kandidater tänka på sitt individuella sätt, utanför ”det vanliga”. Som testanvändare krävs därför förmåga att lyssna och förstå hur individen resonerar. Minst lika viktigt är respekt för den enskilde kandidatens sätt att resonera. För det är ju inte bara kandidater som kan vara inkompetenta. Även testanvändare överskattar sin förmåga och kompetens. Därför arbetar vi på Psykometrika allt mer med utbildning och träning av våra testanvändare.


Källor:

289 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page