top of page
  • Patrick Littorin

Grit - konsten att stå ut

Updated: Jan 1, 2021Vad är det egentligen som skapar framgång? Vanligen påstås att det är intelligens som avgör individers framgång. Det sägs att om du ska välja ett enda test som prognosinstrument för framgång, ska du välja ett intelligenstest. I den här boken skriver psykologiprofessor Angela Duckworth att det inte stämmer.


Hon menar istället att framgång beror på individens ”jävlar anamma”, eller ”sisu”. Avgörande är förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och inte ge upp. Ihärdighet spelar större roll än talang, menar Professor Duckworth. Framgången skapas av en sorts kombination av passion för det man är intresserad av, kombinerat med uthållighet. För detta krävs stort fokus, att vara genuint intresserad av sin idé eller projekt, sätta upp långsiktiga mål och vara beredd arbeta hårt.


På ett både personligt och trevlig sätt skriver Duckworth om utvecklingen av sin teori. Hon menar att verkligt framgångsrika är extremt målmedvetna, har förmåga att återhämta sig snabbt från misslyckanden och arbetar hårt för att nå sina mål. Dessutom har de ett tydligt mål med vad de vill åstadkomma.


Samtidigt är amerikanska forskare extremt skickliga marknadsförare. Boken känns som en i raden av populärvetenskapliga ”självhjälpsböcker”, även om den kunskapsmässigt är underbyggd med egen forskning publicerad i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Men boken är samtidigt lättsamt personlig och underhållande skriven, och det är inget större fel i hennes budskap.


I våra egna kartläggningar har vissa faktorer återkommande varit avgörande för framgång: Arbetsmotivation – viljan att arbeta och prestera; Målmedvetenhet – hur målmedveten, fokuserad och disciplinerad man är; Emotionellt stabil – att vara känslomässigt grundtrygg; Motståndskraft – hur stresstålig man är; Självansvar – att ta ansvar för sina handlingar i med- och motgång. Även i våra egna studier kan vi alltså konstatera att de viktigaste framgångsfaktorerna i dagens arbetsliv är en kombination av motivation, personlighet och ansvarstagande. Antagligen kan man översätta detta med ”Grit”.


Men hur var det då med intelligensen? I samtliga studier vi genomfört har vi kunnat konstatera att intelligens är en viktig framgångsfaktor – på ”lagom” nivå. Att vara normalbegåvad verkar vara en viktig framgångsfaktor, oavsett strategisk nivå och bransch. Flera gånger har vi märkt att mycket intelligenta personer kan skapa problem. Är jobbet alltför rutinmässigt så tröttnar de och söker snabbt nya, mer spännande utmaningar. Eller så har de jobbet mer för att kunna försörja sig, samtidigt som de har helt andra intressen på fritiden som de verkligen ”brinner” för.


Tyvärr har vi också kunnat konstatera att det verkar finnas en nedre gräns för intelligens. Individer som presterar mycket svagt på intelligenstest verkar också ha svårt att klara jobbet- oavsett bransch eller uppdrag. Även för mer okvalificerade jobb verkar det finns en nedre gräns för när man ska anställa personen ifråga.


Titel: Grit – konsten att inte ge upp. Författare: Angela Duckworth. Förlag: Natur&Kultur, 2017.

120 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page