top of page
  • Patrick Littorin

Unga människor är mer narcissistiska
Håller vi på att få ett narcissistiskt samhälle? I USA pågår sedan flera år forskning omkring vad det är för samhälle som håller på att växa fram. Vad innebär det när allt fler uppträder som om de vore med i en realityshow, när kosmetisk kirurgi blir allt vanligare för att rätta till en för stor näsa eller för små läppar, där alla vill bli ”kändisar”? Vilka konsekvenser får det när ”alla” tar snygga ”selfies”, skickar sina profilbilder via Snapchat och Twittrar om vilka fester de ska gå på i helgen?

Flera amerikanska studier, bland annat av professor Jean Twenge, visar att narcissism och machiavellism vuxit sig starkare bland unga. Det är ”Me Inc.”, projektet att förverkliga sig själv, som går före allt annat. Sedan början av 1980-talet fram till idag har man i omfattande metaanalyser (då forskare går igenom andra forskares forskning) visat att unga människor blivit allt mer narcissistiska.

Vilka konsekvenser får då ett mer narcissistiskt samhälle? Den amerikanske professorn Christopher Barry (Monitor on Psychology, 2011) menar att det leder till ökad kriminalitet i samhället, där den individuella framgången är viktigast. Det spelar ingen roll om det sker på bekostnad av andra eller med oärliga metoder.

Narcissistiska människor skapar lätt ytliga kontakter. De är utåtriktade och framhäver sig själva, vilket är trevligt på fester och i sociala medier. Samtidigt har de svårt att behålla djupa och långvariga kontakter. I den meningen blir det individuella samhället också mer ensamt, trots att vi genom till exempel Facebook kan hålla kontakt med så många fler. Paradoxalt nog föder ett allt mer individuellt och självcentrerat tänkande också till ökad ängslan och depression, menar professor Barry.

Forskning om narcissism har ökat kraftigt. Samtidigt är forskare ännu inte eniga om verkligen yngre är mer Narcissistiska. Professor Richard Eibach vid Yale University menar till exempel att det mer handlar om att yngre människor uppfattas mer självcentrerade av äldre.

Tidigare definierades narcissism kliniskt som ett sjukdomstillstånd, en personlighetsstörning. Idag menar man istället att även ”vanliga” människor i varierande grad har dessa personlighetsdrag. Därför har vi på Psykometrika tagit fram ett test som mäter både narcissism, machiavellism och psykopati, på fackspråk brukar det kallas för den ”mörka triaden”. I vårt fall är testen alltså normerade och anpassade för normala människor i arbetsför ålder.

I vår egen forskning, under ledning av professor Bo Ekehammar, har vi kunnat se att yngre människor (yngre än 21 år) tenderar att ha mer narcissistiska personlighetsdrag än äldre (äldre än 41 år). Skillnaden är statistiskt säkerställd, även om sambandet är ganska svagt. Det är inte alls lika tydligt som flera av de amerikanska studierna. Möjligen kan det bero på att våra normdata (n=660 personer) baseras på människor i arbetsför ålder och inte studenter.

Källor:

Grijalva, E., et. al. (2016). Narcissism and self-insight: A review and meta-analysis of narcissists´ self-enhancement tendencies. Personality and Social Psychology Bulletin. Twenge, J.M. et. al. (2010). Birth cohort increases in narcissistic personality traits among American college students, 1982-2009. Social Psychology and Personality Science. Monitor on Psychology, February 2011. Psykometrika, 2017.

204 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page