top of page
  • Patrick Littorin

Nytt test som mäter fördomarNytt test som mäter fördomar

Varför är människor fördomsfulla? De flesta tycks fortfarande tro att personers fördomar beror på okunskap, grupptillhörighet eller andra socialpsykologiska faktorer. Man är kanske lågutbildad, okunnig, fattig, bor i segregerade områden etc. För att få bort olika former av främlingsfientlighet, antisemitism, islamofobi etc föreslår därför ofta politiker och beslutsfattare olika former av informationskampanjer eller utbildningar för att komma åt problemet.

Men forskning visar istället att fördomar mer beror på personligheten. När det gäller människors personlighet är numera den så kallade Femfaktorteorin (Big Five) vedertagen. Den ger en bra beskrivning av människors grundläggande personlighet. Forskare över hela världen är överens om att alla människor, oavsett religion eller kultur, i grunden består av fem övergripande faktorer: Utåtriktad läggning (extraversion), Öppenhet (openness for experience), Social smidighet (agreeableness), Målmedvetenhet (conscientiousness) och Emotionell stabilitet.

Redan i början av 2000-talet kunde professor Bo Ekehammar och hans forskarteam visa starka negativa samband mellan Öppenhet och Social smidighet å ena sidan och en generell fördomsfullhet å andra sidan. Är du fördomsfull mot judar eller muslimer, så är du mycket sannolikt också fördomsfull mot HBTQ-personer, handikappade eller kvinnor. Kopplingen mellan olika fördomar är stark och generell. Andra internationella forskare har senare kunnat bekräfta dessa samband, vilket idag ligger till grund för en internationellt etablerad teoribildning omkring fördomar och vad de beror på.

Bo Ekehammars forskarteam har även visat att en viss typ av värderingar påverkar hur fördomsfulla människor är. Det är en faktor som på engelska kallas ”social dominance orientation” som har starka kopplingar till fördomsfullhet. Fördomsfulla människor har nämligen en tendens att se människor ur ett hierarkiskt perspektiv, de ser människor som över- eller underordnade. Genom att kombinera dessa personlighets- och värderingsfaktorer kan man nu prognosticera människors generella fördomar utan att fråga individen rakt ut. Troligen får du i så fall inga ärliga svar.

Bo Ekehammar är en av grundarna av Psykometrika. Tack vare hans forskning har vi därför nu skapat marknadens troligen bästa test för att mäta fördomsfullhet. Genom att väga ihop dessa olika faktorer i en matematisk algoritm har vi tagit fram ett separat test som ger en mycket god prognos över personers fördomsfullhet. Troligen är det marknadens bästa verktyg för att kartlägga hur fördomsfulla individer – eller organisationer - är.

För företag och organisationer som aktivt arbetar med värderingsfrågor och jämlikhet mellan olika grupper borde detta vara ytterst värdefullt. Testet finns även på engelska.

Vill du veta mer? Läs gärna: Ekehammar, B. & Akrami, N. (2003). The relation between personality and prejudice. European Journal of Personality, 17, 449-464.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page