top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

Människor som spårar ur


Varför stjäl, ljuger och manipulerar somliga människor? En del verkar ju inte ens få dåligt samvete när de sårar och bedrar för sin egen vinnings skull. De verkar ”slicka uppåt och sparka nedåt” bara för att nå sina egna mål. Men vad kännetecknar dem som använder så manipulativa strategier för att de själva ska få inflytande och makt, till skillnad från dem som strävar efter gemenskap och samarbete med sina arbetskamrater?

Förr i tiden pratade man om psykopater. Men då menade man oftast mördare och banditer, de som satt inlåsta i ett fängelse. De hade ett uppenbart avvikande beteende. Men under senare år har forskare allt mer intresserat sig för ”vanliga” människors riskbeteenden, de som manipulerar, som använder smicker eller hot och som vi ibland möter på våra arbetsplatser. Dagens forskare menar att vi alla bär på dessa riskbeteenden – men i olika grad.


Några svenska forskare har tillsammans med forskare från Kings College i London och försvarsmakten i Canada studerat svenska militärer i Mali. Där kunde man identifiera vissa personlighetsdrag kopplat till oetiskt beteende i krigssituationer. Det kan vara soldater som våldtar en 14 års flicka i Irak, och sedan mördar henne och hennes familj, eller den brittiske polisen som våren 2021 kidnappade, våldtog och mördade en 33-årig kvinna. Han lurade in henne i sin bil genom att uppträda i polisuniform och påstå att hon brutit mot Covid-19 reglerna i England. Han har nu dömts till livstids fängelse.


I sin forskning mätte forskarna riskbeteenden eller ”urspårningstendenser” hos soldaterna:

  • Machiavellianism, individens fördomar, känslokyla, manipulativa strävan och ”makthunger”.


  • Narcissism, individens känsla av överlägsenhet, strävan efter dominans och risk för kraftfulla irrationella känsloutbrott och oetiskt beteende när denne möter motstånd eller kris.


  • Psykopati, som kännetecknas av individers impulsivitet, spänningssökande och avsaknad av empati. Ofta beter sig dessa antisocialt, hamnar i slagsmål, drogmissbruk eller kriminalitet.


  • Social Dominansorientering, där individen ser sig själv i ett hierarkiskt perspektiv, antingen är individer och grupper ”över” eller ”under”. Attityden är att överlägsna grupper ska dominera och bestämma. Underlägsna grupper ska lyda.


Genom att testa människors riskbeteende, börjar forskarna nu få en god bild av vilka problem dessa beteenden skapar i en organisation. Det verkar finnas en ”mörk kärna” hos en del människor. Normalt märks de inte, men ”triggas” fram under pressade situationer.

Resultaten stämmer väl överens med vår egen forskning och de analyser vi gjort genom åren. Till exempel den VD som förde styrelsen bakom ljuset och bland annat fick dem att satsa på nya lokaler med Stockholms dyraste lokalhyra. Anledningen var att man äntligen tecknat avtal med en av världens största bolag; nu skulle det lossna på riktigt! Vad ”hen” inte talade om var att det amerikanska bolaget hade en klausul att om man inte var nöjd skulle avtalet hävas. Numera är bolaget satt i konkurs. Synd att styrelsen inte riktigt tog ”hens” psykopatitendenser på allvar!


Numera hjälper vi därför våra kunder att kartlägga kandidaternas risk- eller urspårningstendenser, deras ”mörka sidor”. Vi använder samma indelning som forskarna i England, Canada och Sverige.

Vårt test Komplett Analys Plus mäter riskbeteenden, kontakta oss för mer information info@psykometrika.se.Källor:

SvD, 26 januari 2020.

Lindén, M., Björklund, F., Bäckström, M., Messervey, D. & Whetham, D. (2019). ”A latent core of dark traits explains individual differences in peacekeepers’ unethical attitudes and conduct”. Military Psychology.

Lindén, M., Björklund, F., Bäckström, M., (2016) ”What makes authoritarian and socially dominant people more positive to using torture in the war on terrorism?” Personality and individual differences, volume 91 (98-101).

Psykometrika, vetenskaplig bakgrund 2019.

67 views0 comments

Commentaires


bottom of page