top of page
  • Patrick Littorin

Knepen för att få toppjobbet!

Updated: Jan 22, 2021Knepen för att få toppjobbet!

Myten säger att USA är möjligheternas land. Bara du är villig att arbeta hårt kan du nå dit du vill. USA är landet där du är din egen lyckas smed. Men sanningen är en annan. Den sociala rörligheten är lägre än i alla andra välfärdsländer. Flera internationella undersökningar visar att det till exempel är betydligt lättare att göra en klassresa i de nordiska länderna än i USA.


De stora inkomstskillnaderna i USA gör att ungdomar från redan rika familjer gynnas. De går på dyra prestigeuniversitet, skaffar ett socialt nätverk bland sina redan rika kompisar och blir sedan intensivt uppvaktade av de bästa företagen som är beredda betala höga löner för de bästa. Ingångslöner motsvarande runt en miljon kronor är inte ovanligt.

Men hur gör egentligen USA:s mest exklusiva investmentbanker, internationella managementkonsulter eller de fina advokatbyråerna när de rekryterar från elituniversiteten?


I den nyligen publicerade boken Pedigree: How Elite students get Elite jobs, beskriver författarinnan ingående hur urvalsprocessen konsekvent snedvrids och gynnar likasinnade.

För oss inte så lyckligt lottade finns ändå mycket att lära av boken. Genom ganska enkla knep går det att förbättra dina chanser att få ett jobb. Innan du går på rekryteringsintervjun bör du därför:

1. Ta reda på så mycket som möjligt om personen som sköter intervjun.

2. Var engagerad, aktiv och sätt dig in ordentligt i företagets verksamhet.

3. Smickra gärna intervjuarens ego. Det är få som inte gillar att bli beundrade.


Råden påminner om de som undertecknad skrev i boken ”Talangjakten”. Fortfarande är det på många företag ofta ansvariga chefer som själva rekryterar. Personalavdelningen är mer en stödfunktion. Fördelen för dig som söker jobb är att ansvarig chef inte har rekrytering som huvudsyssla. De är betydligt lättare att påverka irrationellt. Genom att förstå intervjuarens bakgrund och karriär bättre så visar du dig engagerad och insatt. Risken att säga fel minskar dessutom om du får intervjuaren att prata mest. De flesta chefer tycker om att prata om sitt engagerande arbete och sina visioner.


För dig som vill undvika snedvridna rekryteringsprocesser är därför bra testbatterier värdefulla. För även om chefen kanske är bra på att intervjua kandidater och beskriva kraven för en befattning, så har vi människor svårt att väga ihop alla faktorer och intryck till ett rationellt beslutsunderlag (se t.ex Harvard Business Review, may 2014). I artikeln från HBR påstår forskarna att vi till mellan 85-97 procent förlitar oss på någon form av intuition och irrationella faktorer när vi bedömer andra. Genom att istället låta datorn sköta grovgallringen förbättras urvalsprocessen med minst 25 procent, påstår de.

Därför är screeningtest ett effektivt sätt att göra en första gallring bland sökande. Genom att använda vårt testbatteri som ett screeningverktyg skapas en större objektivitet och jämförbarhet mellan kandidater. Andelen felrekryteringar minskar.


Titel: Pedigree: How Elite Students Get Elite Jobs. Författare: Lauren A. Rivera. Förlag: Princeton University Press, 2015

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page