top of page
  • Patrick Littorin

Höga chefer stressar mindre

Updated: Jan 13, 2021


Företagsledare klagar ofta över stress på jobbet. De har så stort ansvar och måste ständigt fatta svåra beslut. Därför är deras höga löner och frikostiga bonuspaket för dem en kompensation för sin stressiga arbetsdag.


Tyvärr stämmer inte deras verklighetsbild. I några nyligen publicerade vetenskapliga rapporter punkteras argumenten grundligt. Istället verkar det som att högre chefer med stort ansvar och många anställda upplever mindre stress än andra, hävdar några amerikanska forskare från Harvard och Stanford i den ytterst ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).


Avgörande för hur man som chef kan minska känslan av stress verkar vara:

  • Hur många underställda man har.

  • Graden av auktoritet och frihet man som chef upplever.

  • Stort antal direktrapporterande mellanchefer.

Tvärt emot myten så minskar känslan av stress när man är chef över många. Ju fler desto bättre. På samma sätt reduceras känslan av stress om man har auktoritet och frihet att bestämma, liksom att man har många direktrapporterande mellanchefer.


Forskarna har mätt både den rent psykologiska känslan av upplevd stress och individens fysiologiska reaktioner. Faktum kvarstår: Ju större ledarskap och ansvar, desto lägre nivåer av stresshormonet Kortisol har man. Samtidigt är den självupplevda känslan av stress lägre.


Tyvärr gäller den motsatta känslan hos mellanchefer på lägre nivåer. Ofta har de många direktrapporterande medarbetare, inga mellanchefer och en betydligt lägre grad av frihet att bestämma. Ibland kallas dessa mellanchefer för ”Lumalampor”, de som kommer först på morgonen och släcker lampan på kontoret sist av alla.


Känslan av stresstolerans mäter vi i Psykometrikas testbatteri genom flera deltest. I faktorn Obalans i arbetet skattar individen själv vilken balans denne har mellan arbete och privatliv. Faktorn Motståndskraft mäter hur individen tycker sig hantera motgångar, misslyckanden och kritik. Tillsammans med Emotionell stabilitet inom ”Big Five” ger dessa deltest ett bra mått på hur stor risk det är att individen upplever, eller kommer att uppleva, känslan av stress på sitt jobb.


Titel: Leadership is associated with lower levels of stress Författare: Gary D. Sherman, et.al. Harvard University Förlag: PNAS 2012. October 30, 2012.


Titel: Importance of a sense of control and the physiological benefits of leadership Författare: Robert M. Sapolsky, Stanford University Förlag: PNAS 2012. October 30, 2012.

50 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page