top of page
  • Patrick Littorin

Fördomsfullhet: en olönsam attitydNy forskning från Psykometrika visar att fördomsfulla människor har många gemensamma nämnare – men det är inte okunnighet som nödvändigtvis är den mest framträdande. Det handlar istället om gemensamma personlighetsdrag. Trots att fördomsfullhet klassificeras som en attityd finns det redan personlighetsmässiga samband som är väl belagda bland forskare som använder den så kallade femfaktormodellen i sina analyser. Dessa visar bland annat att fördomsfulla personer är mer socialt osmidiga och visar mindre öppenhet än andra människor.

I Psykometrikas egen forskning, ledd av professor Bo Ekehammar som forskat på området sedan år 2000, har man nu dessutom kunnat visa att fördomsfulla människor, relativt den övriga svenska befolkningen:

· Har lägre värden för emotionell, kreativ, verbal och logisk förmåga

· Har lägre arbetsmotivation och vilja att prestera

· Har svårare att hantera motgångar och misslyckanden

· Tar mindre ansvar för sina handlingar

· Är mer introverta och känslomässigt instabila

· Har lägre självförtroende

· Inte trivs på sitt jobb

· Har en betydligt mer hierarkisk människosyn

· I större utsträckning försöker manipulera svaren i den typen av självskattningstest som möjliggjort studien

Samtliga redovisade samband är statistiskt signifikanta. Det betyder att resultaten av vår analys inte har påverkats av slumpen.

Fördomsfulla människor kostar samhället stora summor. Bland annat på arbetsplatser skapar de ofta inte bara en tråkig stämning och motsättningar bland personalen, utan också ett mentalt lidande för dem som drabbas av fördomarna. Därför har regeringen rätt i sin ambition att motverka främlingsfientlighet och hat mellan olika grupper.

Men fördomar motverkas knappast genom information och utbildning. Psykometrika visar att det även finns stora likheter i attityder. Därför spelar det mindre roll om fördomarna gäller tiggare, invandrare eller handikappade. Har man negativa attityder till en av dessa grupper, så tenderar man att även ha det mot andra grupper. Som Bo Ekehammar visat i tidigare forskning har fördomsfulla människor även negativa attityder mot människor från Maotamy, en grupp som inte ens finns!

Konsekvensen av att ha fördomsfulla anställda är att arbetsklimatet och den sociala samvaron påverkas negativt. Sannolikt påverkas även företagens lönsamhet negativt. Rekrytering av fördomsfulla människor bör därför minimeras. Det blir nu möjligt genom det test om fördomar som Psykometrika tagit fram.


Patrick Littorin, delägare Psykometrika Bo Ekehammar, professor emeritus Stockholms universitet.

Bo Ekehammar driver forskningsföretaget Psykometrika AB tillsammans med Patrick Littorin. Liksom Ekehammar har Littorin en akademisk bakgrund som såväl civilekonom som psykolog. Han har mycket lång erfarenhet från rekrytering och urval på strategisk nivå, och har skrivit böcker inom dessa områden.

Bo Ekehammar har varit fullmaktsprofessor i psykologi vid Uppsala universitet under ca 17 år. Han har dessutom varit professor i psykologi vid Stockholms universitet och professor i ekonomisk psykologi respektive psykometrik vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning har rört sig inom främst personlighets- och socialpsykologi och har sedan år 2000 riktats mer mot frågor som rör fördomar och stereotyper. Inom denna ram har han och hans forskargrupp vid Uppsala universitet visat på personlighetens roll för att utveckla fördomsfulla attityder [t ex Ekehammar, B. & Akrami, N. (2003). The relation between personality and prejudice: A variable- and a person-centred approach. European Journal of Personality, 17, 463-482; Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrison, I. (2004). What matters most to prejudice: Big-Five personality, social dominance orientation or right-wing authoritarianism? Europan Journal of Personality, 18, 463-482; Ekehammar, B. & Akrami, N. (2007). Personality and prejudice: From Big-Five personality factors to facets. Journal of Personality, 75, 899-926; Ekehammar, B. & Akrami, N. (2011). Fördomar – mer personligt än vi trott. Tvärsnitt, 11 (3-4), 28-31.]

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page