top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

AI förbättrar träffsäkerheten!


Bra test är bra och ökar träffsäkerheten när du ska anställa ny personal. Ändå visar omfattande forskning att nästan hälften av alla rekryteringar misslyckas av en eller annan anledning. Åtminstone på chefsnivå.


För att ytterligare förbättra testens prognosförmåga har vi därför även byggt in AI (Artificiell Intelligens) i vår tekniska plattform. Nu börjar vi kunna se häpnadsväckande resultat!


Tillsammans med kund har vi utvärderat en stor mängd personer som testats av oss och sedan anställts. Efter ett antal månader lät vi personalansvariga utvärdera kandidaterna, var det en bra rekrytering eller inte?


Det visade sig att de kandidater som vår AI-modell rekommenderar har en träffsäkerhet på 76,6%! Det betyder i princip att nästan 8 av 10 personer som systemet rekommenderade även ansågs vara bra rekryteringar av kunden.


Många företag pratar om AI och hur den kommer att förändra rekryteringsprocessen. Än så länge är det mest prat och begreppsförvirringen är stor. De flesta företag som säger sig använda AI i sin rekrytering använder egentligen bara algoritmer för att balansera frågorna till kandidaten (klara man nivå 1 får man gå vidare till nivå 2 osv.).

Testverktygen låter normalt rekryteraren själv analysera resultaten för att sedermera avgöra om det är en bra eller dålig kandidat. Detta resulterar i ett oprecist beslut som delvis baseras på resultaten och delvis på magkänslan.


Psykometrikas AI-modell analyserar istället kandidatens svar & resultat, baserat på tidigare kandidaters svar & resultat, och rekommenderar om kandidaten bör anställas eller ej för att förenkla beslutsprocessen.

Skillnaden är att när verklig maskininlärning introduceras tränas modellen för att bli alltmer exakt.

Vår modell är, åtminstone i Skandinavien, en av de första att kunna testas mot verkligheten. Men för att AI-modellen ska lyckas krävs ett par saker:

  • I grunden måste det finnas ett bra och stabilt test, med relevanta normdata (vem jämförs kandidaten mot).


  • Engagerade kunder som utvärderar de personer som också anställts. I vår modell ber vi kunderna bedöma de anställda personerna efter 3-6 månader. På en 4-gradig skala får de bedöma om kandidaten varit en bra eller dålig rekrytering.


  • Själva bedömningen tar inte bara hänsyn till kandidatens testprofil, utan även allt det som inte kan mätas i ett test. Det kan till exempel vara arbetskamrater, kunder, livssituation etc.


  • Ju fler testresultat och subjektiva utvärderingar som görs, desto säkrare blir också vår dynamiska AI-modell. På så sätt gör modellen det möjligt att förbättra träffsäkerheten för det enskilda företaget, i olika branscher eller för att kunna jämföra olika kulturer.


Med stor sannolikhet kommer denna typ av AI-modell att ta rekryteringen till nästa nivå. Vi äger själva både den tekniska plattformen, vår AI-modell och våra tester. Det ger oss unika möjligheter att vara flexibla och skapa unika lösningar åt dig som kund. Kanske kan vi hjälpa dig med?Källor:

Bullies and Bastards, 2014.

The war for Talent, 2001.

Psykometrika 2021, SmartTest 3.0.

32 views0 comments

Comments


bottom of page