Nu lanserar vi nytt test om fördomar

Nu lanserar vi nytt test om fördomar

Fördomar innebär att man har negativa attityder mot andra grupper. Modern forskning visar att fördomar är mer personligt än man tidigare trott. Under ledning av professor Bo Ekehammar har hans forskarlag dessutom visat att det finns en generell fördomsfullhet; människor som är fördomsfulla mot kvinnor är det också mot invandrare, handikappade – och grupper som inte finns!

Självklart påverkar grupptillhörighet och sociala normer fördomar. Men störst betydelse har individens personlighet, attityder och värderingar.

 

På ett unikt sätt har vi vägt samman olika personlighetsfaktorer med individens attityder.

 

Continue reading “Nu lanserar vi nytt test om fördomar” »