Nu lanserar vi nytt test om fördomar

Nu lanserar vi nytt test om fördomar

Fördomar innebär att man har negativa attityder mot andra grupper. Modern forskning visar att fördomar är mer personligt än man tidigare trott. Under ledning av professor Bo Ekehammar har hans forskarlag dessutom visat att det finns en generell fördomsfullhet; människor som är fördomsfulla mot kvinnor är det också mot invandrare, handikappade – och grupper som inte finns!

Självklart påverkar grupptillhörighet och sociala normer fördomar. Men störst betydelse har individens personlighet, attityder och värderingar.

 

På ett unikt sätt har vi vägt samman olika personlighetsfaktorer med individens attityder.

 

Continue reading “Nu lanserar vi nytt test om fördomar” »

Anonymiserade urval: inte så enkelt

Anonymiserade urval: inte så enkelt

I Sverige diskuteras ivrigt hur man ska rekrytera utan att diskriminera någon. Senaste ”receptet” är att testa personer innan man ens träffar kandidaten. Tanken är att alla testas utan att man får reda på ålder, kön, härkomst etc. På så sätt anses urvalet bli mer kompetensbaserat (se t.ex. en utmärkt doktorsavhandling av Sofia Sjöberg från 2014).

Han menade sig kunna bedöma chefspotentialen hos personer genom deras sätt att gå.

 

Continue reading “Anonymiserade urval: inte så enkelt” »

Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig

Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig

Vid årets uppdatering av vårt testbatteri har vi gjort stora förbättringar. Eftersom antalet kunder och testade personer har vuxit kraftigt har vi kunnat göra ännu mer relevanta statistiska analyser. Till skillnad från andra testleverantörer är våra normdata nästan uteslutande i ”skarpa lägen”, då människor sökt ett arbete, vilket blir mer relevant när man vill kunna jämföra olika kandidater. Dessutom har vi skapat ett nytt test:

Continue reading “Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig” »