Anonymiserade urval: inte så enkelt

Anonymiserade urval: inte så enkelt

I Sverige diskuteras ivrigt hur man ska rekrytera utan att diskriminera någon. Senaste ”receptet” är att testa personer innan man ens träffar kandidaten. Tanken är att alla testas utan att man får reda på ålder, kön, härkomst etc. På så sätt anses urvalet bli mer kompetensbaserat (se t.ex. en utmärkt doktorsavhandling av Sofia Sjöberg från 2014).

Han menade sig kunna bedöma chefspotentialen hos personer genom deras sätt att gå.

 

Continue reading “Anonymiserade urval: inte så enkelt” »

Fördomsfullhet: en olönsam attityd

Fördomsfullhet: en olönsam attityd

Ny forskning från Psykometrika visar att fördomsfulla människor har många gemensamma nämnare – men det är inte okunnighet som nödvändigtvis är den mest framträdande. Det handlar istället om gemensamma personlighetsdrag. Trots att fördomsfullhet klassificeras som en attityd finns det redan personlighetsmässiga samband som är väl belagda bland forskare som använder den så kallade femfaktormodellen i sina analyser. Dessa visar bland annat att fördomsfulla personer är mer socialt osmidiga och visar mindre öppenhet än andra människor.

I Psykometrikas egen forskning, ledd av professor Bo Ekehammar som forskat på området sedan år 2000, har man nu dessutom kunnat visa att fördomsfulla människor, relativt den övriga svenska befolkningen:

  • Har lägre värden för emotionell, kreativ, verbal och logisk förmåga
  • Har lägre arbetsmotivation och vilja att prestera
  • Har svårare att hantera motgångar och misslyckanden

Continue reading “Fördomsfullhet: en olönsam attityd” »

Psykometrikas grundare högt rankad forskare

Psykometrikas grundare högt rankad forskare

Professor Bo Ekehammar rankas bland de mest inflytelserika forskarna i världen. Han har ett mycket högt anseende bland forskare och är internationellt bland de absolut mest citerade forskarna inom alla forskningsområden.

Det framgår av den ranking som Research Gate (RG) genomför. RG är en webbplats och sökmotor för forskare över hela världen. Den kan liknas vid LinkedIn eller Facebook för forskare. Sedan starten 2011 har Research Gate samlat över 8 miljoner forskare från mer än 200 länder. Man har även utarbetat ett kvalitetsindex för att ge en uppfattning om respektive forskares vetenskapliga anseende eller status bland andra forskarkollegor.

 

Professor Bo Ekehammar är alltså bland de 10 procent med högst anseende bland forskarkollegor över hela världen.

 

Continue reading “Psykometrikas grundare högt rankad forskare” »