Anonymiserade urval: inte så enkelt

Anonymiserade urval: inte så enkelt

I Sverige diskuteras ivrigt hur man ska rekrytera utan att diskriminera någon. Senaste ”receptet” är att testa personer innan man ens träffar kandidaten. Tanken är att alla testas utan att man får reda på ålder, kön, härkomst etc. På så sätt anses urvalet bli mer kompetensbaserat (se t.ex. en utmärkt doktorsavhandling av Sofia Sjöberg från 2014).

Han menade sig kunna bedöma chefspotentialen hos personer genom deras sätt att gå.

 

Continue reading “Anonymiserade urval: inte så enkelt” »

Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig

Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig

Vid årets uppdatering av vårt testbatteri har vi gjort stora förbättringar. Eftersom antalet kunder och testade personer har vuxit kraftigt har vi kunnat göra ännu mer relevanta statistiska analyser. Till skillnad från andra testleverantörer är våra normdata nästan uteslutande i ”skarpa lägen”, då människor sökt ett arbete, vilket blir mer relevant när man vill kunna jämföra olika kandidater. Dessutom har vi skapat ett nytt test:

Continue reading “Ny version av Psykometrikas testbatteri – nu tillgänglig” »

Fördomsfullhet: en olönsam attityd

Fördomsfullhet: en olönsam attityd

Ny forskning från Psykometrika visar att fördomsfulla människor har många gemensamma nämnare – men det är inte okunnighet som nödvändigtvis är den mest framträdande. Det handlar istället om gemensamma personlighetsdrag. Trots att fördomsfullhet klassificeras som en attityd finns det redan personlighetsmässiga samband som är väl belagda bland forskare som använder den så kallade femfaktormodellen i sina analyser. Dessa visar bland annat att fördomsfulla personer är mer socialt osmidiga och visar mindre öppenhet än andra människor.

I Psykometrikas egen forskning, ledd av professor Bo Ekehammar som forskat på området sedan år 2000, har man nu dessutom kunnat visa att fördomsfulla människor, relativt den övriga svenska befolkningen:

  • Har lägre värden för emotionell, kreativ, verbal och logisk förmåga
  • Har lägre arbetsmotivation och vilja att prestera
  • Har svårare att hantera motgångar och misslyckanden

Continue reading “Fördomsfullhet: en olönsam attityd” »