Professor Bo Ekehammar rankas bland de mest inflytelserika forskarna i världen. Han har ett mycket högt anseende bland forskare och är internationellt bland de absolut mest citerade forskarna inom alla forskningsområden.

Det framgår av den ranking som Research Gate (RG) genomför. RG är en webbplats och sökmotor för forskare över hela världen. Den kan liknas vid LinkedIn eller Facebook för forskare. Sedan starten 2011 har Research Gate samlat över 8 miljoner forskare från mer än 200 länder. Man har även utarbetat ett kvalitetsindex för att ge en uppfattning om respektive forskares vetenskapliga anseende eller status bland andra forskarkollegor.

 

Professor Bo Ekehammar är alltså bland de 10 procent med högst anseende bland forskarkollegor över hela världen.

 

Indexet är baserat på forskarens vetenskapliga publikationer och hur andra forskare tagit emot dessa publikationer. Mätt på detta sätt hamnar professor Bo Ekehammar på index 34,95, vilket placerar honom högre än 92,5 procent av alla forskare som är anslutna till Research Gate, oavsett forskningsområde.
Professor Bo Ekehammar är alltså bland de 10 procent buycialiscanadaonline.com/ med högst anseende bland forskarkollegor över hela världen. Som psykometriker och forskare omkring fördomar har han fått speciellt stor uppmärksamhet under senare år.

Extra glädjande för oss är att professor Bo Ekehammar dessutom är en av grundarna till Psykometrika. Han arbetar dagligen aktivt med oss för att utveckla och förbättra vårt psykometriska testbatteri.