Fördomar innebär att man har negativa attityder mot andra grupper. Modern forskning visar att fördomar är mer personligt än man tidigare trott. Under ledning av professor Bo Ekehammar har hans forskarlag dessutom visat att det finns en generell fördomsfullhet; människor som är fördomsfulla mot kvinnor är det också mot invandrare, handikappade – och grupper som inte finns!

Självklart påverkar grupptillhörighet och sociala normer fördomar. Men störst betydelse har individens personlighet, attityder och värderingar.

 

På ett unikt sätt har vi vägt samman olika personlighetsfaktorer med individens attityder.

 

Dessa kartlägger vi nu med vårt nya test. På ett unikt sätt har vi vägt samman olika personlighetsfaktorer med individens attityder. Tillsammans ger de en mycket god prognosförmåga över individers – eller gruppers – fördomar.

Det är inte okunnighet som skapar fördomar. I vår egen forskning har vi istället kunnat visa att fördomsfulla människor till exempel har lägre arbetsmotivation och trivs sämre på jobbet. De har alltså klart mer negativa attityder till att arbeta än andra. Personlighetsmässigt är de dessutom mer introverta, känslomässigt instabila och är inte så målmedvetna. Fördomsfulla människor är dessutom mer känsliga för kritik och har lägre självförtroende.

Fördomsfulla människor försöker även överlista den här typen av självskattningstest mer än andra. Som ”lök på laxen” visar det sig att de även i högre utsträckning har psykopatiska karaktärsdrag.

Det verkar alltså klart negativt att få in fördomsfulla människor i sin organisation! Vill du veta mer, kontakta oss!