Inkompetenta klarar test bättre

Inkompetenta klarar test bättre

Redan Charles Darwin menade att okunnighet ofta ger större självförtroende än kunskap (The Descent of Man, 1871). På samma sätt verkar inkompetenta och okunniga personer överskatta både sin förmåga och personliga förträfflighet. Därför får de också ett bättre resultat när de besvarar traditionella självskattningstest. Även när de bedömer sin intelligens visar det sig att de okunniga tror sig vara mer begåvade än genomsnittet.

Continue reading “Inkompetenta klarar test bättre” »